ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น อำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2547
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:49  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่นอำเภอไชยา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ปี 2546
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:48  อ่าน 103 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปี 2540
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,18:32  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูพลศึกษาดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดยะลา ปี 2541
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,18:31  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,09:52  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ทรงคุณค่า พ.ศ.2560
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรพร สุทธิเนียม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,09:51  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสถาพร ภัทรวังฟ้า
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,09:35  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูทรงคุณค่า
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2562,19:38  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการเเข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางจินตนา บุญฤกษ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2562,19:37  อ่าน 106 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชดา ใจสบาย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2562,19:24  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..