ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8731329
อีเมล์ : donsak2011@hotmail.com
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:10  อ่าน 225 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปี 25ุ61
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:10   อ่าน 225 ครั้ง