ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ประธานคณะทำงานวิเคราะห์เฉลยข้อสอบโอเน็ต วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 และ 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,01:13  อ่าน 109 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคใต้ ครั้งที่ 69 จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:38  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติภาคใต้ ครั้งที่ 68 จังหวัดตรัง
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:36  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:31  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 66 จังหวัดระนอง ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:29  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 65 จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:27  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:25  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุููผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง กิจกรรม การต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:20  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:18  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรครุูผู้สอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางภาวินี โชติมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2563,00:16  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..