ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปี 25ุ61
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:10  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี 25ุ60
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:09  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2557
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:08  อ่าน 130 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานการการอบรมนักเรียนค่ายพุทธบุตร อำเภอดอนสัก ปี2550 -2555
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:04  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานผู้ประเมินการอบรมนักเรียนค่ายวิทยาศาสตร์ อำเภอดอนสัก ปี2552
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,05:00  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานผู้ประเมินการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี2550-2559
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:59  อ่าน 98 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑานักเรียน นักศึกษาและประชาชนอำเภอดอนสัก ปี 2550 -2559
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:55  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานการเขียนสาระสุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 2ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:51  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประธานที่ปรึกษา กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลน ฯ ท่าฉาง- ไชยาปี 2546 - 2548
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:51  อ่าน 111 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คณะกรรมการภายนอกผู้ประเมินเรือนจำ อำเภอเมืองและอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมราชฑัณฑ์ ปี 2548
ชื่ออาจารย์ : ดร.ภัทรพล บุญนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,04:50  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..