ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.ภัทรพล บุญนาค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/03/2013
ปรับปรุง 19/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 218122
Page Views 256883
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านชื่นชอบเว็บไซต์โรงเรียนบ้านท่าม่วงระดับได
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจเล็กน้อย
ไม่พอใจ
ดูผลโหวด
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด ขนอม ขนอม
2 โรงเรียนบ้านวัดใน ขนอม ขนอม
3 โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) ขนอม ขนอม
4 โรงเรียนอุดมปัญญาจารย์ ขนอม ขนอม
5 โรงเรียนวัดกระดังงา ขนอม ขนอม
6 โรงเรียนบ้านเปร็ต ขนอม ขนอม 0-7552-8202
7 โรงเรียนบ้านในเพลา ขนอม ขนอม
8 โรงเรียนอนุบาลขนอม ขนอม ขนอม
9 โรงเรียนบ้านเขาวังทอง ควนทอง ขนอม
10 โรงเรียนบ้านคลองเหลง ควนทอง ขนอม
11 โรงเรียนชุมชนวัดบางคู ควนทอง ขนอม
12 โรงเรียนบ้านเขาหัวช้าง ควนทอง ขนอม
13 โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง ควนทอง ขนอม
14 โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) ควนทอง ขนอม
15 โรงเรียนบ้านท่าน้อย ควนทอง ขนอม
16 โรงเรียนบ้านคลองวัง ควนทอง ขนอม
17 โรงเรียนบ้านท่าม่วง ท้องเนียน ขนอม (075) 529030
18 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ ท้องเนียน ขนอม
19 โรงเรียนบ้านแขวงเภา ท้องเนียน ขนอม
20 โรงเรียนวัดคีรีวง ท้องเนียน ขนอม 075754040
21 โรงเรียนบ้านบ่อกรูด กลาย ท่าศาลา
22 โรงเรียนบ้านพังปริง กลาย ท่าศาลา 0-7537-5203
23 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ กลาย ท่าศาลา
24 โรงเรียนบ้านปากดวด กลาย ท่าศาลา
25 โรงเรียนวัดดอนใคร กลาย ท่าศาลา
26 โรงเรียนบ้านฉาง ดอนตะโก ท่าศาลา
27 โรงเรียนวัดจันพอ ดอนตะโก ท่าศาลา
28 โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง ดอนตะโก ท่าศาลา
29 โรงเรียนบ้านวังหิน ดอนตะโก ท่าศาลา
30 โรงเรียนวัดปลักปลา ตลิ่งชัน ท่าศาลา
31 โรงเรียนบ้านปากเจา ตลิ่งชัน ท่าศาลา 075348395
32 โรงเรียนบ้านหน้าเขาวัด ตลิ่งชัน ท่าศาลา
33 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตลิ่งชัน ท่าศาลา
34 โรงเรียนวัดจันทาราม ตลิ่งชัน ท่าศาลา
35 โรงเรียนวัดพระเลียบ ท่าขึ้น ท่าศาลา
36 โรงเรียนวัดประดู่หอม ท่าขึ้น ท่าศาลา
37 โรงเรียนวัดยางงาม ท่าขึ้น ท่าศาลา
38 โรงเรียนวัดป่า(ท่าขึ้น) ท่าขึ้น ท่าศาลา
39 โรงเรียนวัดเทวดาราม ท่าขึ้น ท่าศาลา
40 โรงเรียนวัดทางขึ้น ท่าขึ้น ท่าศาลา
41 โรงเรียนบ้านสำนักม่วง ท่าขึ้น ท่าศาลา
42 โรงเรียนวัดหมาย ท่าขึ้น ท่าศาลา
43 โรงเรียนวัดชลธาราม ท่าศาลา ท่าศาลา
44 โรงเรียนอนุบาลวัยวัฒน์ ท่าศาลา ท่าศาลา
45 โรงเรียนสตรีดำรงเวท ท่าศาลา ท่าศาลา 075-521905
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 8 ท่าศาลา ท่าศาลา
47 โรงเรียนบ้านในถุ้ง ท่าศาลา ท่าศาลา
48 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ท่าศาลา ท่าศาลา
49 โรงเรียนอนุบาลอินทิรา ท่าศาลา ท่าศาลา
50 โรงเรียนบ้านสระบัว ท่าศาลา ท่าศาลา (075) 521438
51 โรงเรียนท่าศาลา ท่าศาลา ท่าศาลา
52 โรงเรียนบ้านท่าสูง ท่าศาลา ท่าศาลา
53 โรงเรียนปทุมานุกูล ท่าศาลา ท่าศาลา
54 โรงเรียนวัดนางตรา ท่าศาลา ท่าศาลา
55 โรงเรียนอุบลวิทยา ท่าศาลา ท่าศาลา
56 โรงเรียนบ้านหนับเภา สระแก้ว ท่าศาลา
57 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สระแก้ว ท่าศาลา
58 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ สระแก้ว ท่าศาลา
59 โรงเรียนบ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สระแก้ว ท่าศาลา
60 โรงเรียนบ้านอินทนิน สระแก้ว ท่าศาลา 09-9718791
61 โรงเรียนวัดนากุน สระแก้ว ท่าศาลา (075) 375399
62 โรงเรียนบ้านชุมโลง สระแก้ว ท่าศาลา 075-751724
63 โรงเรียนสระแก้ววิทยา สระแก้ว ท่าศาลา
64 โรงเรียนวัดน้ำตก สระแก้ว ท่าศาลา 075-751725
65 โรงเรียนบ้านทุ่งชน หัวตะพาน ท่าศาลา
66 โรงเรียนวัดสโมสร โพธิ์ทอง ท่าศาลา
67 โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ โพธิ์ทอง ท่าศาลา 075445317
68 โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์ โพธิ์ทอง ท่าศาลา
69 โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 โพธิ์ทอง ท่าศาลา 0-7552-2071
70 โรงเรียนบ้านประชาอารี โมคลาน ท่าศาลา
71 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ โมคลาน ท่าศาลา
72 โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์ โมคลาน ท่าศาลา
73 โรงเรียนวัดสวนหมาก โมคลาน ท่าศาลา
74 โรงเรียนวัดยางทอง โมคลาน ท่าศาลา 075450151
75 โรงเรียนวัดป่า(โมคลาน) โมคลาน ท่าศาลา
76 โรงเรียนวัดโมคลาน โมคลาน ท่าศาลา
77 โรงเรียนชุมชนใหม่ ไทยบุรี ท่าศาลา
78 โรงเรียนบ้านสะพานหัน ไทยบุรี ท่าศาลา
79 โรงเรียนวัดพระอาสน์ ไทยบุรี ท่าศาลา
80 โรงเรียนวัดโคกเหล็ก ไทยบุรี ท่าศาลา
81 โรงเรียนวัดเปียน กรุงชิง นบพิตำ
82 โรงเรียนบ้านนบ กรุงชิง นบพิตำ
83 โรงเรียนบ้านปากลง กรุงชิง นบพิตำ
84 โรงเรียนบ้านพิตำ กรุงชิง นบพิตำ
85 โรงเรียนคงคาประชารักษ์ กะหรอ นบพิตำ
86 โรงเรียนบ้านขุนทะเล กะหรอ นบพิตำ
87 โรงเรียนวัดเขาน้อย กะหรอ นบพิตำ
88 โรงเรียนวัดคงคา กะหรอ นบพิตำ
89 โรงเรียนบ้านพังหรัน นบพิตำ นบพิตำ
90 โรงเรียนวัดโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
91 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก นบพิตำ นบพิตำ
92 โรงเรียนวัดวังเลา นาเหรง นบพิตำ
93 โรงเรียนวัดนาเหรง นาเหรง นบพิตำ
94 โรงเรียนเคียงศิริ นาเหรง นบพิตำ
95 โรงเรียนบ้านในตูล นาเหรง นบพิตำ
96 โรงเรียนบ้านในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี
97 โรงเรียนบ้านชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี
98 โรงเรียนบ้านวังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี
99 โรงเรียนบ้านในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี
100 โรงเรียนชุมชนวัดทอนหงส์ ทอนหงส์ พรหมคีรี
101 โรงเรียนวัดใหม่ ทอนหงส์ พรหมคีรี
102 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม ทอนหงส์ พรหมคีรี
103 โรงเรียนวัดท้าวโทะ นาเรียง พรหมคีรี
104 โรงเรียนวัดโยธาธรรม นาเรียง พรหมคีรี
105 โรงเรียนวัดหลวงครู นาเรียง พรหมคีรี
106 โรงเรียนวัดกำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี
107 โรงเรียนวัดนากัน นาเรียง พรหมคีรี
108 โรงเรียนชุมชนวัดอินคิรี บ้านเกาะ พรหมคีรี
109 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี
110 โรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ พรหมโลก พรหมคีรี
111 โรงเรียนวัดพรหมโลก พรหมโลก พรหมคีรี
112 โรงเรียนอนุบาลกมลทิพย์ พรหมโลก พรหมคีรี
113 โรงเรียนวัดเขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี
114 โรงเรียนบ้านคลองแคว พรหมโลก พรหมคีรี 0-7533-8387
115 โรงเรียนวัดโทเอก อินคีรี พรหมคีรี
116 โรงเรียนวัดสากเหล็ก อินคีรี พรหมคีรี
117 โรงเรียนวัดป่ากิ่ว อินคีรี พรหมคีรี
118 โรงเรียนประสาทธรรมวิภัช สิชล
119 โรงเรียนวัดกลาง ฉลอง สิชล
120 โรงเรียนวัดสุธรรมาราม ฉลอง สิชล
121 โรงเรียนวัดคงคาเลียบ ฉลอง สิชล
122 โรงเรียนบ้านน้ำขาว ฉลอง สิชล
123 โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย ทุ่งปรัง สิชล
124 โรงเรียนวัดชนาราม ทุ่งปรัง สิชล
125 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ทุ่งปรัง สิชล
126 โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม ทุ่งปรัง สิชล
127 โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ ทุ่งปรัง สิชล
128 โรงเรียนบ้านปลายทอน ทุ่งปรัง สิชล
129 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ ทุ่งใส สิชล
130 โรงเรียนบ้านสุวรรณเขต ทุ่งใส สิชล
131 โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย ทุ่งใส สิชล 0-7537-6043
132 โรงเรียนบ้านคลองตีนเป็ด ทุ่งใส สิชล
133 โรงเรียนบ้านเขาตาสัก ทุ่งใส สิชล -
134 โรงเรียนวัดสุชน ทุ่งใส สิชล
135 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ทุ่งใส สิชล
136 โรงเรียนอนุบาลโชติกร สิชล สิชล
137 โรงเรียนคุณาธารวิทยา สิชล สิชล
138 โรงเรียนวัดเขาพนมไตย สิชล สิชล
139 โรงเรียนวัดจอมทอง สิชล สิชล
140 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สิชล สิชล
141 โรงเรียนบ้านบางฉาง สิชล สิชล
142 โรงเรียนอนุบาลเจริญจิต สิชล สิชล
143 โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ สี่ขีด สิชล
144 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน สี่ขีด สิชล
145 โรงเรียนบ้านช่องเขาหมาก สี่ขีด สิชล
146 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา สี่ขีด สิชล
147 โรงเรียนบ้านยางโพรง สี่ขีด สิชล
148 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ เขาน้อย สิชล
149 โรงเรียนวัดเขาน้อย เขาน้อย สิชล 075-349485
150 โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก เขาน้อย สิชล
151 โรงเรียนบ้านน้ำฉา เทพราช สิชล
152 โรงเรียนบ้านเผียน เทพราช สิชล
153 โรงเรียนวัดธารน้ำฉา เทพราช สิชล
154 โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เทพราช สิชล
155 โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช เทพราช สิชล
156 โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร เปลี่ยน สิชล
157 โรงเรียนบ้านไสเหรียง เปลี่ยน สิชล
158 โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์ เปลี่ยน สิชล
159 โรงเรียนวัดศิลาชลเขต เปลี่ยน สิชล
160 โรงเรียนบ้านไสพลู เปลี่ยน สิชล
161 โรงเรียนบ้านเขาทราย เปลี่ยน สิชล
162 โรงเรียนวัดคงคาวดี เสาเภา สิชล
163 โรงเรียนวัดปากด่าน เสาเภา สิชล (075) 367524
164 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต เสาเภา สิชล
165 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต เสาเภา สิชล 075367507
166 โรงเรียนอนุบาลสิทธิพร เสาเภา สิชล
167 โรงเรียนวัดขรัวช่วย เสาเภา สิชล -
168 โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง เสาเภา สิชล -