ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางนฤมล คำพิพจน์
ครู
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นายภูวกฤษณ์ จันทร์ผ่อง
ครูอัตราจ้าง