ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เเละภาษาอังกฤษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีไปใช้” ณ ห้องประชุมส
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2562,20:21   อ่าน 17 ครั้ง