ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะประจำปี 2562 จ.นครศรีธรรมราช
รองชนะเลิศอันดับสองการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัดปี 2562
2.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
3สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
4สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
5สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
6สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
7.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
8.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
9.มนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
10สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
11.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
12.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
13.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
14.สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ปี 2562
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2562,23:48   อ่าน 424 ครั้ง